Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów

Czytaj dalej »

Rejestr żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych w Gminie Skoczów

Lp. Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko Siedziba lub adres podmiotu Numer NIP podmiotu Numer REGON podmiotu Miejsce prowadzenia Liczba miejsc w placówce Numer wpisu Data wpisu Data wykreślenia z rejestru 1. G…

Czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 0050.144.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skoczów za I półrocze 2019 roku

Czytaj dalej »

Uchwała nr 4200/I/148/2019 z dnia 10 września 2019 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Czytaj dalej »

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓWW dni 06.09.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skoczowie, zostały wywieszone, na okres 21 dni, trzy wykazy oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, następujące nieru…

Czytaj dalej »

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Skoczów

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Numer REGON podmiotu prowadząceg…

Czytaj dalej »

Komunikat Starosty Cieszyńskiego w sprawie zmiany przepisów ustawy o odpadach

Czytaj dalej »

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Skoczowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Czytaj dalej »

Porządek obrad Komisji Regulaminowej zwołanej na dzień 18 września 2019 roku o godzinie 14:30

Zapraszam na posiedzenie Komisji Regulaminowej w dniu 18 września 2019 roku (środa) o godz. 14:30. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3).Tematyka posiedzenia:Zaopiniowanie projektu uchwały …

Czytaj dalej »

Statut Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie

Czytaj dalej »