Protokół z przeprowadzonych konsultacji, dotyczących projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skoczów

Czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 0050.162.2020 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie aktualizacji planów finansowych Urzędu Miejskiego w Skoczowie na 2020 rok

Czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 0050.160.2020 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skoczów za I półrocze 2020 roku

Czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 0050.160.2020 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skoczów za I półrocze 2020 roku

Czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 0050.159.2020 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmującego działki nr 792/1, 793/1 oraz 807/1 położonych w Wiślicy w rejonie ulic Stadionowej i Wolności

Czytaj dalej »

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Skoczów

Czytaj dalej »

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale zarządzania, wykonawstwa drogowego i gospodarki komunalnej

Czytaj dalej »

Zarządzenie Nr 0050.161.2020 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przyjęcia cennika na sprzedaż drewna pochodzącego z cięć sanitarnych i trzebieżowych z terenu lasu miejskiego oraz z wycinki i pielęgnacji drzew z terenów zieleni miejskiej

Czytaj dalej »

Katarzyna Izdebska – p.o. Dyrektora Przedszkola Publicznego w Skoczowie

Czytaj dalej »

Lidia Wollman – Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie

Czytaj dalej »