Deklaracje PIT online w 2020

PIT 2020 r. – jakie zmiany nas czekają ? Według najnowszych informacji rok 2020 przyniesie nam – podatnikom kilka zmian dotyczących podatków. Ma nastąpić obniżka PIT z 18 do 17 procent, która będzie dotyczyła wszystkich podatników, którzy rozliczają się zgodnie ze skalą podatkową. Obniżka ta będzie również dla emerytów oraz rencistów, nie należy także zapominać o przedsiębiorcach, którzy w swoich działalnościach nie wybrali podatku liniowego, czy też ryczałtu od przychodów w charakterze ewidencjonowanym. Należy mieć też pod uwagę że rok rozliczeniowy (2019r.) będzie jeszcze ze stawką 18 procent stawki PIT.

Obecnie podatek progresywny przedstawia następujące stawki PIT:

  • 18% – do kwoty nieprzekraczającej 85 528 zł dochodu
  • 32% – dla kwoty powyżej 85 528 zł 

Ponadto wobec zapowiedzi od dnia 1 stycznia 2020 r. mają obowiązywać następujące stawki:

  • 17% – do kwoty 42 764 zł dochodu
  • 18% – dla kwoty powyżej 42 764 zł, a nie wyższej niż 85 528 zł
  • 32% – dla kwoty powyżej 85 528 zł dochodu

Logicznym stwierdzeniem będzie fakt, iż dodanie nowej stawki podatku, przyniesie podatnikowi zysk w postaci niższej wartości podatku. Widełki szacują około od 428 zł do 855 zł w skali roku.

Danina solidarnościowa dla najbogatszych

Danina solidarnościowa już od roku 2019 zapłacą osoby fizyczne, których dochody w skali rocznej w roku podatkowym będą przekraczały 1 mln zł, należy mieć na uwadze, że suma dochodów będzie pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne. Projekt ten ma na celu powstanie Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – nowo powstałej instytucji, której zadaniem będzie pomoc osobom niepełnosprawnym.

Resort finansów przypomina, że przy ustalaniu kwoty tejże daniny solidarnościowej będą uwzględnione dochody, które podlegają wykazaniu w zestawieniu w rocznym podatku PIT-40A.

PIT online 2020

Nie należy zapominać o kolejnej platformie, czyli Twój e-PIT. Usługa Twój e-PIT jest ogromnym ułatwieniem dla podatników, którzy dzięki temu nie muszą już samodzielnie się rozliczać. Dzięki tej platformie podatnik nie będzie musiał składać zeznania podatkowego oraz rozliczać się samodzielnie. Te wszystkie aspekty wykona za nich Fiskus. Zadaniem podatnika jest zatem jedynie sprawdzić ich poprawność. Należy jednak pamiętać, że w 2019 r. dotyczy on tylko deklaracji podatkowych PIT-37 oraz PIT-38, a także skierowany jest do osób, które nie mają żadnych dochodów dodatkowych i kosztów oraz nie posiadają praw do ulg podatkowych. W roku 2020 system Twój e-PIT będzie rozszerzony o następujące deklaracje:

  • PIT-36
  • PIT-36L
  • PIT-28

Dodaj komentarz